Peruskuntayhtymä Akseli

 • 02 447 7000

 • Ruutontie 2-4, 21250 MASKU

  • Arkisin 8-16, Perusturvakuntayhtymä Akseli, 2338872-2
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@soteakseli.fi  • Lääkärin ajanvaraus, Maskun terveyskeskus, Arkisin klo 8-16
  • puh: 02 447 7500

  • Lääkärin ajanvaraus, Mynämäen terveyskeskus, Arkisin klo 8-16
  • puh: 02 447 7600

  • Hammashoidon ajanvaraus, Ma-pe klo 8-15.30
  • puh: 02 447 7700

  • Kuntayhtymän johtaja Marika Tuimala
  • puh: 044 435 7555

  • Talous- ja henkilöstöpäällikkö Janne Samsten
  • puh: 044 435 7890

  • Hallinnon sihteeri, Jaana Ristimäki
  • puh: 044 435 7760

  • Terveyspalvelujen palvelulinjajohtaja, Ylilääkäri, Susanna Laivoranta-Nyman
  • puh: 02 447 7701

  • Sosiaalityö-, perhe- ja ikäihmisten palvelulinjajohtaja Tuija Hassinen-Laine
  • puh: 02 447 7544

  • Johtava hoitaja / Työsuojelupäällikkö, Susanna Lehtiranta
  • puh: 044 435 7596

  • Vastaava terveydenhoitaja, Sosiaalityö- ja perhepalvelujen palvelulinja
  • puh: 02 447 7705

  • Lastenvalvoja Jaana Talka, ajanvaraus, puhelinaika ark. klo 12-13
  • puh: 02 447 7831

  • Perhe- ja sosiaalipalvelut Toimistosihteeri
  • puh: 044 435 7836

  • Kiireelliset lastensuojeluilmoitukset
  • puh: 112

  • Lastensuojelun arviointitiimi,sosiaalityöntekijä, Konsultaatiot arkisin puhelinaikana klo 12-13
  • puh: 02 447 7834

  • Lastensuojelun arviointitiimi, sosiaaliohjaaja
  • puh: 02 447 7855

  • Sosiaaliohjaaja
  • puh: 02 447 7714

  • Johtava sosiaalityöntekijä, Masku
  • puh: 02 447 7840

  • Lastensuojelun sosiaalityöntekijä
  • puh: 02 447 7841

  • Perheohjaaja
  • puh: 044 435 7845

  • Perheohjaaja
  • puh: 044 435 7786

  • Perheohjaaja
  • puh: 044 435 7882

  • Lapsiperheiden kotipalvelu, yht. otot klo 12-13
  • puh: 044 435 7714

  • Vs. Lapsiperheiden kotipalvelu, Jälkihuolto, Sosiaaliohjaaja
  • puh: 02 447 7855

  • Kasvatus- ja perheneuvonta Hermanni, puh. aika ma-to klo 12-13
  • puh: 044 435 7874

  • Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut, Maskun Kunnanvirasto
  • Keskuskaari 3
  • 21250
  • MASKU
  • Toimisto avoinna päivittäin klo 9-15, sosiaalityöntekijöiden puhelinaika klo 12-13

  • Sosiaalityön päällikkö, Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut
  • puh: 044 435 7848

  • Toimistosihteeri, Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut
  • puh: 044 435 7847

  • Masku ja Nousiainen, Sosiaalityöntekijä, Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut, puhelinaika klo 12-13
  • puh: 044 435 7843

  • Sosiaalityöntekijä, Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut, puhelinaika klo 12-13
  • puh: 044 435 7867

  • Mynämäki, Sosiaalityöntekijä, Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut, puhelinaika klo 12-13
  • puh: 044 435 7853

  • Sosiaaliohjaaja, Työllisyysasiat Masku, Nousiainen
  • puh: 040 182 7519

  • Sosiaalityöntekijä, Aikuisten sosiaalityö- ja erityispalvelut, puhelinaika klo 12-13
  • puh: 044 435 7852

  • Sosiaaliohjaaja, Työllisyysasiat Mynämäki, varmimmin perjantaisin klo 9-11
  • puh: 044 435 7878

  • Sosiaalityöntekijä(vammaispalvelulain mukaiset tehtävät), Vammaisten palvelut (koko alue), puhelinaika klo 12-13
  • puh: 044 435 7832

  • Sosiaaliohjaaja, (vanhus- ja vammaistyö, asumispalvelut, alle 65-v omaishoidontuki), puhelinaika klo 12-13
  • puh: 044 435 7868

  • Kehitysvammahuolto, Sosiaaliohjaaja, Outi Mäkelä
  • puh: 044 435 7859

  • Ohjaaja, (kotikuntoutus / kotiohjaus)
  • puh: 044 435 7865

  • Avopalveluohjaaja, (kotikuntoutus / kotiohjaus)
  • puh: 044 435 7808

  • Koivikkokujan toimintakeskus
  • Koivikkokuja 8
  • 23100
  • MYNÄMÄKI

  • Vastaava sosiaaliohjaaja, Leena Sulander, Toimintakeskuksen vastaava, Koivikkokujan toimintakeskus
  • puh: 044 435 7837

  • Työtoiminta, ohjaajat, Koivikkokujan toimintakeskus
  • puh: 044 435 7860

  • Toimintatupa, ohjaajat, Koivikkokujan toimintakeskus
  • puh: 044 435 7850

  • Työhön Valmennus Ohjaaja, Koivikkokujan toimintakeskus
  • puh: 044 435 7838

  • Päivätoiminta Ohjaajat, Koivikkokujan toimintakeskus
  • puh: 044 435 7861

  • Tilhelä, Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta
  • Tilhentie 1
  • 23100
  • MYNÄMÄKI
  • puh: 044 435 7862

  • Avopalveluiden päällikkö,Hanna Laine, Masku, Kotihoito
  • puh: 044 435 7529

  • Kotihoitoalue 1 (Masku-Nousiainen), ensisijaiset yhteydenotot
  • puh: 044 435 7708

  • Kotihoitoalue 2 (Mynämäki) ensisijaiset yhteydenotot
  • puh: 044 435 7653

  • Kotihoidon vs. sairaanhoitaja, Johanna Korpela
  • puh: 044 435 7589

  • Kotihoidon laskutus, toimistosihteeri
  • puh: 044 435 7620

  • Omaishoidontuki alle 65-vuotiaat, sosiaaliohjaaja Satu Malmlund, klo 12-13
  • puh: 02 447 7868

  • Sosiaaliohjaaja, Sosiaalihuoltolain mukainen kuljetustuki, soittoaika ark. 12-13
  • puh: 044 435 7547

  • Sas-koordinaattori, Palveluasumiseen ja laitoshoitoon hakeutuminen, kyselyt, hakemukset ja hoitopaikkatiedot, tilapäishoitojärjestelyt ja -varaukset
  • puh: 044 435 7517

  • Ympärivuorokautisen hoidon päällikkö, Palveluasuminen ja laitoshoito
  • puh: 02 447 7752