Helprint Oy

 • 015 22 311

 • Porrassalmenkatu 71, 50101 MIKKELI

  • Helprint Oy, 1100356-5
  • Ma-pe 24h
  • sähköposti: info@helprint.fi

  • Helprint on Pohjoismaiden suurin syväpaino ja osa CirclePrinters -konsernia. Yhtiömme on erikoistunut suurten
  • painos­määrien laaduk­kaaseen, nopeaan ja kustannus­tehokkaaseen tuotantoon. Painos­määrät ovat yleensä 100 000:sta
  • useisiin mil­jooniin kappa­leisiin. Syväpaino­tuotteiden koko voi vaihdella lähes portaat­tomasti välillä A5 ja A3.

  • Helprintin asiakkaita ovat johtavat aikakaus­lehti­kustantajat, vähit­täis­kaupan ketjut sekä yritys- ja
  • asiakas­viestinnän tekijät. Markkina-alueena on Suomen lisäksi muut Pohjois­maat sekä Venäjä ja Iso-Britannia, joissa
  • kaikissa Helprint tarjoaa asiak­kailleen joustavaa paino­palvelua.