Molpe Frys Ab Oy

 • 06 347 6733

 • Finnhamnsvägen 46, 66210 MOLPE

  • Ab Molpe Frys Oy, 0198213-0
  • sähköposti: molpefrys.ab@gmail.com

  • Fullständigt foderkök för infrysning och tillverkning av pälsdjursfoder.
  • Kotieläinten rehujen valmistus


  • Ralf Runonen
  • puh: 050 351 7675