SMA Mineral Oy / Loukolammen tehdas

 • 010 321 5240

 • Loukolammintie 496, 77350 MONTOLA

  • SMA Mineral Oy, 1572824-8
  • sähköposti: sma@smamineral.com

  • Kalkkikivellä on monenlaisia käyttökohteita ja se kuuluu osana moniin tärkeisiin prosesseihin. Ainutlaatuisten
  • ominaisuuksiensa ansiosta kalkkia käytetään esimerkiksi paperin, asfaltin, betonin, maalien ja metallien
  • valmistuksessa.