El-Sören Ab

 • 0400 362 884

 • Södra Munsalavägen 49, 66950 MUNSALA

  • El-Sören Ab, 1103183-0
  • sähköposti: soren.straka@el-soren.fi

  • När du behöver en behörig elektriker är El-Sören rätt firma att kontakta! I mer än 25 år har El-Sören levererat
  • intallation service. Idag har El-Sören flera elektriker och vi arbetar över ett brett område med allt från enkel
  • heminstallation till avancerad projektering inom indeutri och bygg. Nytänkande och kreativitet är viktigt för att kunna
  • erbjuda våra kunder de bästa och modernaste lösningar. Vi tror att intelligenta hus och grön energi är framtiden och
  • med detta kan vi erbjuda paketlösningar som håller hög standard och kvalite samt kompatible med framtida system. Kun
  • tarvitset valtuutettua sähköasentajaa, El-Sören on oikea yritys. Se on huolehtinut asennuksista ja huollosta yli 30
  • vuotta. El-Sörenin toiminta on laaja-alaista, yksinkertaisista kotiasennuksista teollisuuden ja rakennusalan
  • edistyksellisiin projekteihin. Uudistuminen ja luovuus ovat tärkeitä, jotta voimme tarjota asiakkaillemme parhaimpia ja
  • moderneimpia ratkaisuja. Uskomme, että älytalot ja vihreä energia ovat tulevaisuutta. Näin pystymme tarjoamaan
  • pakettiratkaisuja, jotka vastaavat korkeaa vaatimus- ja laatutasoa ja jotka ovat yhteensopivia tulevien järjestelmien
  • kanssa.