Byggbotnia Oy Ab

 • 0400 563 282

 • Närpesvägen 19, 64200 NÄRPES

  • Byggbotnia Oy Ab, 0696487-1
  • sähköposti: info@byggbotnia.fi

  • Företaget är grundat 1987 och verksamheten omfattar arkitekt och konstruktionsplanering samt projektledning och
  • övervakning. Företaget gör även upp kostnadskalkyler för olika projekt. Vi har lång erfarenhet och nöjda kunder, dra
  • även ni nytta av gedigen byggkunskap. Yritys on perustettu vuonna 1987 ja toimikuvaan kuuluu arkkitehti- ja
  • suunnittelupalvelu, sekä projektien johtaminen ja valvonta. Teemme myöskin eri projektien kustannuslaskelmia.
  • Pitkäaikainen kokemuksemme takaa luotettavaa rakennuspalvelua. förnamn@byggbotnia.fi

  • Martin Bonde, VD, teknisk ledning
  • puh: 0400 563 282

  • Ann-Louise Heikkilä, arkitekt och byggnadsplanering
  • puh: 045 879 9930

  • Christoffer Häggblom, byggnadsplanering och konstruktionsplanering
  • puh: 040 854 3111

  • Lina Ingves, arkitekt och byggnadsplanering
  • puh: 045 879 9879

  • Niklas Öhman, arkitekt och byggnadsplanering
  • puh: 050 339 1269