Insinööritoimisto Ekomaa Oy

 • 040 586 1153

 • Vesitornintie 18, 16300 ORIMATTILA

  • Insinööritoimisto Ekomaa Oy, 2322245-8
  • sähköposti: ari.blom@ekomaaoy.fi

  • Insinööritoimisto EKOMAA Oy on ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan tutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys.
  • Kokemusta on kertynyt jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta erilaisista maaperään ja pohjaveteen liittyvistä
  • ympäristöasioista. Palveluihimme kuuluvat pilaantuneen maaperän ja pilaantuneiden vesien tutkimukset, maa-ainesten
  • ottamis- ja jalostussuunnitelmat, ympäristölupahakemukset sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu. Palvelumme ovat
  • kokonaisvaltaisia pitäen sisällään kartoituksen, selvitykset, laboratorioanalyysit, suunnitelmat, viranomaisyhteydet,
  • lupahakemukset sekä valvonta- ja rakennuttamispalvelut. Toimintamme perustuu sisäisen laatujärjestelmän mukaiseen
  • toimintamalliin. Ekomaa Oy:llä on ympäristönäytteenottajien henkilösertifiointi. Erikoispätevyysalueemme on
  • näytteenotto maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesi- ja vesistönäytteet. Pitkäaikainen kokemus, laaja-alainen
  • osaaminen ja yhteistyö merkittävien asiakkaiden kanssa kertoo luotettavuudestamme. Käytössämme on myös laaja ja
  • monipuolinen yhteistyöverkosto. Hankimme jatkuvasti alan koulutusta ja pidämme huolta, että asiakkaamme saavat parasta
  • laatua oikeaan hintaan. Parasta palautetta toiminnastamme on saada uusia toimeksiantoja asiakkaidemme suositusten
  • perusteella.