Insinööritoimisto Ekomaa Oy

 • 040 586 1153

 • Vesitornintie 18, 16300 ORIMATTILA

  • Insinööritoimisto Ekomaa Oy, 2322245-8
  • sähköposti: ari.blom@ekomaaoy.fi

  • Insinööritoimisto EKOMAA Oy on ympäristö- ja yhdyskuntatekniikan tutkimuksiin erikoistunut asiantuntijayritys.
  • Kokemusta on kertynyt jo lähes kahdenkymmenen vuoden ajalta erilaisista maaperään ja pohjaveteen liittyvistä
  • ympäristöasioista. Palveluihimme kuuluvat pilaantuneen maaperän ja pilaantuneiden vesien tutkimukset, maa-ainesten
  • ottamis- ja jalostussuunnitelmat, ympäristölupahakemukset sekä yhdyskuntatekninen suunnittelu. Palvelumme ovat
  • kokonaisvaltaisia pitäen sisällään kartoituksen, selvitykset, laboratorioanalyysit, suunnitelmat, viranomaisyhteydet,
  • lupahakemukset sekä valvonta- ja rakennuttamispalvelut.

  • Toimintamme perustuu sisäisen laatujärjestelmän mukaiseen toimintamalliin. Ekomaa Oy:llä on ympäristönäytteenottajien
  • henkilösertifiointi. Erikoispätevyysalueemme on näytteenotto maaperästä ja kiinteistä jätteistä sekä vesi- ja
  • vesistönäytteet. Pitkäaikainen kokemus, laaja-alainen osaaminen ja yhteistyö merkittävien asiakkaiden kanssa kertoo
  • luotettavuudestamme. Käytössämme on myös laaja ja monipuolinen yhteistyöverkosto. Hankimme jatkuvasti alan koulutusta
  • ja pidämme huolta, että asiakkaamme saavat parasta laatua oikeaan hintaan. Parasta palautetta toiminnastamme on saada
  • uusia toimeksiantoja asiakkaidemme suositusten perusteella.