Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry

 • 0400 212 516

 • undefined, 16300 ORIMATTILA

  • Etelä-Suomen Koneyrittäjät ry, 1082353-7
  • sähköposti: etelasuomen@koneyrittajat.fi

  • Etelä-Suomen Koneyrittäjät toimii aktiivisesti koneyrittäjien toimintaedellytyksien
  • ja -olojen parantamiseksi liiton edustamilla toimialoilla.

  • Pidämme yhteyttä paikallisiin asiakkaisiin ja viranomaisiin. Yhdistykseemme kuuluu noin 130 aktiivisista maarakennus-,
  • metsä- ja turvealan koneyrittäjää, joiden konekanta on ajanmukaista ja toimivaa.

  • Yhdistyksemme toimii alueemme jäsenten edunvalvojana sekä edistää koneyrittäjien
  • mahdollisuuksia Etelä-Suomessa.


  • Postiosoite:
  • Mallusjärventie 56
  • 16300
  • ORIMATTILA