Musiikkipäiväkoti Taikatahti

 • 040 721 0331

 • Aleksanterinkatu 33, 90100 OULU

  • Taikatahti Oy, 2833847-6
  • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com

  • Varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä ilta- ja aamupäivätoimintaa Reggio Emilia -pedagogiikalla Oulun keskustassa.
  • Yrityksen päätoimialana on lasten päivähoito, jota tuotetaan Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa. Taikatahdin Reggio Emilia
  • -pedagoginen varhaiskasvatus- sekä esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisia suunnitelmia. Toiminnassamme
  • painottuvat erityisesti musiikki- ja taideintegraatio. Lisäksi Taikatahti Oy:n toimialaan kuuluu koulutuksen
  • järjestäminen. Samassa osoitteessa toimii myös Taikatahdin koulu, joka tarjoaa perusopetusta vuosiluokille 1-3
  • lukuvuonna 2019-20.

  • Johtaja Liisa Lohilahti
  • puh: 040 721 0331