Musiikkipäiväkoti Taikatahti ja Taikatahdin koulu

 • 040 721 0331

 • Aleksanterinkatu 33, 90100 OULU

  • Taikatahti Oy, 2833847-6
  • sähköposti: liisa.lohilahti@taikatahti.com

  • Musiikkipäiväkoti Taikatahti järjestää varhaiskasvatusta, esiopetusta sekä ilta- ja aamupäivätoimintaa Reggio Emilia
  • -pedagogiikalla Oulussa. Taikatahti Oy on yrittäjäjohtoinen päiväkoti, jonka päätoimialana on lasten päivähoito.
  • Varhaiskasvatusta tuotetaan Musiikkipäiväkoti Taikatahdissa. Taikatahdin Reggio Emilia -pedagoginen
  • varhaiskasvatus-sekä esiopetussuunnitelma noudattaa valtakunnallisia varhaiskasvatus ja esiopetussuunnitelmia.
  • Toiminnassamme painottuvat erityisesti musiikki ja taiteen eri muodot. Oulun tiloissa toimii myös Taikatahdin koulu,
  • joka tarjoaa maksutonta yksityistä perusopetusta Reggio Emilia-pedagogiikalla vuosiluokille 1-6 valtakunnallisen
  • opetussuunnitelman mukaisesti. Taikatahdin koulun opetuksen järjestäjänä toimii Oulun Reggio Emilia kannatusyhdistys
  • ry.

  • Johtaja Liisa Lohilahti
  • puh: 040 721 0331