Geobotnia Oy

 • 08 535 4700

 • Koulukatu 28, 90100 OULU

  • Geobotnia Oy, 0187209-7
  • sähköposti: gb@geobotnia.fi

  • Geobotnia Oy:n toiminnan tavoitteena on aina ollut korkea asiakastyytyväisyys, jonka saavutamme: ensiluokkaisella
  • teknisellä osaamisella, hyvillä resursseilla ja palveluhenkisyydellä sekä saumattomalla yhteistyöllä.

  • Tavoitteenamme on teknisesti laadukas ja ympäristöllisesti kestävä ratkaisu järkevillä kustannuksilla, sillä
  • suunnittelussa hyvän lopputuloksen edellytyksenä on myös toteutuksen kustannustietous. Geobotnia Oy:n kehityksen
  • avaintekijöitä ovat osaava henkilöstö, tehokas tutkimuskalusto, palvelualttius, hyvät resurssit sekä pitkä kokemus.

  • Yrityksemme on itsenäinen, riippumaton, suurten suunnittelukonsernien ulkopuolella toimiva konsulttitoimisto. Pystymme
  • toimimaan puolueettomasti asiakkaamme edun puolesta.

  • Toimintamme olennaisena osana on toimiminen hyvässä yhteistyössä muiden suunnittelijoiden kanssa. Pystymme muodostamaan
  • sekä isoon että pieneen hankkeeseen kilpailukykyisen suunnitteluryhmän.

  • Hakua helpottavia sanoja: 3D-suunnittelu, aluesuunnittelu, asuinrakentaminen, energiatuotanto, geoasiantuntija,
  • geokonsultti, geolaboratorio, geosuunnittelu, geotekniikka, geotekninen asiantuntija, geotekninen laboratorio,
  • geotekninen laboratoriopalvelu, geotekninen suunnittelu, geotekniset laskelmat, geotekniset suunnitelmat,
  • heijarikairaus, homeongelmat, infra, infrarakentaminen, infrasuunnittelija, infrasuunnittelu, julkiset rakennukset,
  • jätealue, kaatopaikka, kairaukset, kairaus, kaivanto, kaivantosuunnittelu, kaivokset, kaivos, kaivosalueiden
  • infrastruktuuri, kaivosrakentaminen, kaivossuunnittelija, kaivossuunnittelu, kallionäytekairaukset, kallionäytekairaus,
  • kallioperätutkimukset, kallioperätutkimus, kartoitukset, kartoitus, katusuunnittelu, kosteusongelmat, kuivatus,
  • kuivatussuunnittelu, kunnostuksen valvonta, kunnostus, kunnostussuunnittelu, kunnostustöiden valvonta,
  • kunnostusvalvonta, laadunvalvonta, laadunvalvontakairaukset, laadunvalvontakairaus, levykuormituskoe,
  • levykuormituskokeet, liikenteenohjaussuunnitelma, liikenteenohjaussuunnittelu, liikerakennukset, liikerakennus,
  • maalaboratorio, maanäytetutkimus, maanäytteen otto, maaperän kunnostaminen, maaperän tutkimus, maaperätutkimukset,
  • maaperätutkimus, maarakennesuunnittelu, maarakenteiden suunnittelu, maastomalli, maastomittaus, maastotutkimukset,
  • maastotutkimus, maatutkimus, mittaukset, mittaus, näytteenotto, painokairaus, painumakoe, painumalaskelma,
  • painumalaskenta, pato, patosuunnittelija, patosuunnittelu, perustamistapa, perustamistapaesitys,
  • perustamistapalausunto, perustusten saneeraus, pihantasaussuunnittelu, pilaantuneisuustutkimukset,
  • pilaantuneisuustutkimus, pilaantuneet maat, pilaantunut maa, pima, pimasuunnittelija, pimatutkimukset, pimatutkimus,
  • pima-tutkimus, pohjarakenteiden suunnittelu, pohjatutkimukset, pohjatutkimus, pohjatutkimusohjelma, pohjaveden
  • suojapumppaus, pohjavesinäytteenotto, pohjavesiputket, pohjavesiputki, pohjavesiselvitys, pohjavesitutkimus,
  • porakonekairaus, puristinheijarikairaus, rakeisuusmääritys, rakennettavuusselvitys, rata-alueen tutkimukset,
  • rata-alueen tutkimus, ratatutkimukset, ratatutkimus, riskienarviointi, riskinarvio, riskinarviointi, routatutkimukset,
  • routatutkimus, saneeraussuunnitelma, saneeraussuunnitelmat, seulonta, siipikairaus, stabilointi, suojapumppaus,
  • talonrakentaminen, tarkemittaukset, tarkemittaus, teollisuuden jätehuolto, teollisuuskaatopaikka,
  • teollisuusrakentaminen, tierakentaminen, tiesuunnittelu, tiiveysmittaukset, tiiveysmittaus, tuulivoima,
  • tärinämittaukset, tärinämittaus, tärinäselvitys, vaaitus, valvonta, vastuullinen pohjarakennesuunnittelija,
  • vastuullinen pohjarakennesuunnittelu, vedenläpäisevyys, vedenläpäisevyyskoe, vesinäytteenotto, vesistörakentaminen,
  • vesiväylien suunnittelu, ympäristögeotekniikka, ympäristörakentaminen, ympäristösuunnittelija, ympäristösuunnittelu,
  • ympäristötekninen tutkimus, ödometri, ödometrikoe, öljynerotin, öljynerotus, öljynerotuskaivo

  • Virpi Kaarakainen, Toimitusjohtaja DI
  • puh: 040 176 3806
  • sähköposti: virpi.kaarakainen@geobotnia.fi

  • Janne Herva, Suunnittelupäällikkö DI
  • puh: 040 533 1212
  • sähköposti: janne.herva@geobotnia.fi

  • Petri Luoma, Kenttäpäällikkö
  • puh: 040 934 4388
  • sähköposti: petri.luoma@geobotnia.fi

  • Heikki Luoma, Talouspäällikkö
  • puh: 040 593 0581
  • sähköposti: heikki.luoma@geobotnia.fi