OULUN SEUDUN MÄNTYKOTI R.Y.

 • 044 550 4811

 • Kangastie 11, 90500 OULU

  • Mäntykoti, 0210133-1
  • sähköposti: nina.hynninen@mantykoti.fi

  • Oulun Seudun Mäntykoti ry on vuonna 1952 toimintansa aloittanut yleishyödyllinen yhdistys. Oulun Seudun Mäntykoti
  • tarjoaa pitkäaikaista ja lyhytaikaista hoivahoitoa. Laitoshoidon hoivapaikkoja on 40. Jokaisella asukkaalla on
  • omahuone, jonka vanhus voi kalustaa omilla huonekaluilla. Kodin yhteisissä tiloissa järjestetään ruokailun lisäksi
  • erilaisia yhteisiä virikkeellisiä hetkiä. Hoivakodin ammattitaitoinen henkilökunta huolehtii asukkaiden arjen
  • sujumisesta ympäri vuorokauden.

  • Mäntykodilla toimii arkipäivisin myös kuntouttava päivätoiminta muistisairaille. Päivän ohjelma koostuu ruokailuista ja
  • yhteisistä toimintatuokioista. Tuokiot sisältävät vaihtelevasti käsillä tekemistä, pelejä ja tietokilpailuja, laulua,
  • jumppaa, keskusteluja sekä ulkoilua. Päivän aikana on myös mahdollisuus lepohetkeen.

  • Mäntykodin palveluksessa työskentelevät FYSIOTERAPEUTIT ovat tarvittaessa mukana hoivakodin arjessa. Lyhytaikaishoidon
  • ja Koskenkodin päivätoiminnan asiakkailla on myös mahdollisuus ostaa fysioterapian palveluja. Fysioterapia tuottaa
  • palveluita Oulun kaupungille ja Oulun alueella asuvilla on mahdollisuus ostaa fysioterapiapalveluita lähetteellä tai
  • ilman. Mäntykodin fysioterapia palveluita on mahdollista ostaa myös yksityisesti.

  • Mäntykodin arkea rikastuttaa oma virikeohjaaja ja lukuisat vapaaehtoiset.

  • Arkipäivisin Mäntykodin asukkaiden kanssa työskentelee VIRIKEOHJAAJA, Paikka auki-hankkeen nuori. Virikeohjaaja tuo
  • virikkeet asukkaiden lähelle, heidän omiin huoneisiinsa, ulkoilee asukkaiden kanssa ja järjestää ryhmämuotoista
  • viriketoiminta. Hän huomioi vuoden kiertoon liittyvät perinteet ja juhlat sekä järjestää Mäntykodilla erilaisia
  • tapahtumia ja tilaisuuksia.

  • Yhdistyksen perustamisesta saakka vapaaehtoistoiminnalla on ollut merkittävä rooli. Meillä on mukana
  • vapaaehtoistoiminnassa noin 50 vapaaehtoista. Vapaaehtoisena voit toimia remonttiryhmässä, riksaluotsina,
  • hemmotteluryhmässä, tapahtuma-avustajana, ystävätoiminnassa, leivonta-apuna, runoryhmässä, ulkoiluapuna,
  • lehdenlukijana, musiikkiryhmässä TULE SINÄKIN MUKAAN!

  • Mäntykoti on ollut mukana useita vuosikymmeniä alueellisissa ja valtakunnallisissa hankkeissa. Tällä hetkellä meillä on
  • käynnissä kolme STEAn rahoittamaa hanketta: Paikka auki-hanke, Ilonpisara-hanke ja Kotiväki-hanke.

  • Tutustu myös yhdistyksen vuokra-asuntoihin. Vuokra-asunnot sijaitsevat Oulun keskustan tuntumassa.