Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) Oulu

 • 09 4321

 • Linnankatu 7 4. krs, 90100 OULU

  • VTV:n ja eduskunnan yhteinen puhelinvaihde on avoinna arkisin klo 9-16, Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV), 0245456-7
  • sähköposti: kirjaamo@vtv.fi

  • Valtiontalouden tarkastusvirasto (VTV) on eduskunnan yhteydessä toimiva ylin ulkoinen tarkastaja, joka tarkastaa
  • valtion taloudenhoitoa sekä valvoo finanssipolitiikkaa ja vaali- ja puoluerahoitusta. Riippumattomalla tarkastustyöllä
  • virasto varmistaa, että valtion varoja käytetään eduskunnan päättämiin kohteisiin lakia noudattaen ja järkevästi ja
  • että finanssipolitiikkaa hoidetaan kestävällä tavalla.