Johanneskoti Oy

 • 040 583 4813

 • Luostarintie 83, 79830 PALOKKI

  • Johanneskoti Oy, 1083347-9
  • sähköposti: matti.vihma@johanneskoti.fi

  • Toimintamme tavoitteena on olla läheisenä ja vierellä kulkijana asukkaan persoona huomioiden, hoitajan rooli on
  • taustalla. Johanneskodin periaatteena on toimia asiakaslähtöisesti, joka tarkoittaa sitä, että asiakkaan tarpeet
  • kartoitetaan ensin ja palvelu muotoillaan sen mukaan.

  • Johanneskodin periaatteisiin kuuluu tiivis yhteistyö omaisten ja sosiaali- ja terveystoimen kanssa.
  • Asiakas nähdään yhteistyökumppanina ja hänet otetaan mukaan palvelun suunnitteluun ja arviointiin.

  • Tavoitteenamme on tuottaa turvallista, luotettavaa ja laadukasta palvelua. Tämä edellyttää, että henkilökunta on
  • ammattitaitoista, palvelukykyistä ja - haluista sekä toimii tavalla, että asiakas kokee saavansa hyvää tarpeista
  • lähtevää palvelua. Henkilökuntaa on suosituksien mukaan riittävästi ja sitä koulutetaan tarpeiden mukaan. Tarpeet
  • kartoitetaan kehityskeskustelujen pohjalta.

  • Henkilökuntamme toimii itseohjautuvasti ja omat valtuudet tiedostaen oma-aloitteisesti, avointa vuorovaikutusta ja
  • vuoropuhelua noudattaen niin asiakkaita, muita työntekijöitä kuin myös työnantajaa kohtaan.

  • Hyvinvointipalvelujen toiminta-ajatus myötäilee hengeltään Johanneskodin Palokin yksikön toiminta-ajatusta. Keskeisiä
  • tavoitteita hoitojen toteuttamisessa on asiakaslähtöisyys, vaivojen ennaltaehkäisy ja hoito, lämminhenkisyys sekä
  • aseptisuus. Asiakkaan kannustaminen omahoitoon niin hermoratahieronnassa kuin jalkojenhoidossakin on tärkeää.

  • Toimintamme perustuu tasavertaiseen ja verkostomaiseen yhteistyöhön.