Sjöblom Infra Ab

 • 06 723 6969

 • Pännäistentie 139, 68600 PIETARSAARI

  • Sjöblom Infra Ab, 0181932-5

  • Sjöblom Infra är ett familjeföretag verksamt sedan 1950-talet i Österbotten i västra Finland.

  • Våra verksamhetsområden är bl. a jordbyggnads- och grundningsarbeten, kommunaltekniska arbeten, industriservice,
  • saneringsarbeten, väg-, gat- och spårbyggnad, virkestransporter, vattenförsörjningsarbeten, rälsarbeten med
  • specialmaskiner för VR.

  • Sjöblom Infra Ab on Länsi-Suomen alueella toimiva maanrakennuksen ja teollisuuspalveluiden monipuolinen ammattilainen.

  • Toimialaamme kuuluvat maanrakennus- ja perustustyöt, kunnallistekniset työt, teollisuuspalvelut, puhdistustyöt, tien-,
  • kadun- ja radanrakennustyöt, puutavarakuljetukset, vesihuoltotyöt, kiskotöitä erikoiskoneilla VR:lle.