Erikoishammasteknikko Johan Järvinen/ Specialtandtekniker Johan Järvinen

 • 040 182 6262

 • Näsin koulukatu 2, 06100 PORVOO

  • Erikoishammasteknikko Johan Järvinen, 2273018-6
  • sähköposti: johan@ehtjohan.fi

  • Erikoishammasteknikko Johan Järvinen (EHT) on kliinisen koulutuksen saanut hammasteknikko. Suunnittelen ja valmistan
  • alusta loppuun yksilölliset hammasproteesit asiakkaiden toiveiden mukaan, sekä huollan vanhat proteesit ja opastan
  • asiakasta proteesien itsehoitoon. Meiltä saatte aina uusinta tietoa proteesien käsittelystä sekä niiden toiminnasta.
  • Palvelemme asiakkaitamme Porvoon ja Loviisan toimipisteissämme. Specialtandtekniker Johan Järvinen (EHT) är
  • tandtekniker med klinisk utbildning. Jag designar och tillverkar enskilda proteser från början till slut, vårdar de
  • gamla proteserna och ger information åt kunden om egen vård av proteserna. Vi ger dig alltid den senaste informationen
  • om behandling av proteser och deras function. Vi betjänar våra kunder vid mottagningarna i Borgå och Lovisa Ota
  • Yhteyttä/ kontakta oss!

  • Myös kotisivut ja sähköposti
  • www: www.pureart.fi
  • sähköposti: johan.jarvinen@pureart.fi

  • Loviisan toimipiste
  • Degerbynkatu 14 B
  • 07900
  • LOVIISA
  • puh: 040 182 6262