Asianajotoimisto Kelhä Sinikka

 • 02 823 6800

 • Isoraastuvankatu 3, 26100 RAUMA

  • Asianajotoimisto Kelhä Sinikka, 1590063-4
  • sähköposti: sinikka.kelha@sinikkakelha.fi

  • Asianajotoimistomme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon ja noudattaa toiminnassaan hyvää asianajotapaa. Kuulumme myös
  • ainoana alueellamme valtakunnalliseen asianajotoimistojen verkostoon OpusLexiin. Perhe- ja lapsiasiat, sovittelu ja
  • sovinto menettely, perintö, testamentti, työsuhdasiat, työsuhteen päättäminen, kiinteistökauppa, kiinteistökaupan
  • hinnanalennus ja kaupan purku, sopimukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäynnit.