Asianajotoimisto Kelhä Sinikka

 • 02 823 6800

 • Isoraastuvankatu 3, 26100 RAUMA

  • Asianajotoimisto Kelhä Sinikka, 1590063-4
  • sähköposti: sinikka.kelha@sinikkakelha.fi

  • Asianajotoimistomme kuuluu Suomen Asianajajaliittoon ja noudattaa toiminnassaan Hyvä asianajaja -tapaa. Kuulumme myös
  • ainoana alueellamme valtakunnalliseen asianajotoimistojen verkostoon OpusLexiin.

  • Perhe- ja lapsiasiat, sovittelu ja sovintomenettely, perintö, testamentti, työsuhdasiat, työsuhteen päättäminen,
  • kiinteistökauppa, kiinteistökaupan hinnanalennus ja kaupan purku, sopimukset, vahingonkorvaukset ja oikeudenkäynnit.

  • Laura Turto, VT
  • puh: 044 493 6326
  • sähköposti: laura.turto@sinikkakelha.fi

  • Sinikka Kelhä, asianajaja
  • puh: 050 63 889