Lapin Yrittäjät ry

 • 0400 898 200

 • Aittatie 3, 96100 ROVANIEMI

  • Lapin Yrittäjät ry, 2619343-7
  • sähköposti: toimisto.lappi@yrittajat.fi

  • Lapin Yrittäjät ry on maakunnan suurimpana elinkeinoelämän järjestönä merkittävä vaikuttamiskanava yritysten
  • toimintaedellytyksien ja maakunnan hyvinvoinnin kehittämisessä. Alueellinen vaikuttamistyö nojaa vahvasti kaiken
  • kaikkiaan 2 800 yrittäjäjärjestön jäseneen koko Lapissa. Jokainen uusi jäsen vahvistaa järjestön vaikuttavuutta ja vie
  • lappilaisen yrittäjän asemaa eteenpäin.

  • Pirkka Salo, Toimitusjohtaja
  • puh: 0400 392 139