Perusturvaliikelaitos Saarikka

 • 014 459 8208

 • Sivulantie 11, 43100 SAARIJÄRVI

  • SoTe kuntayhtymä, 0208521-2
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@saarikka.fi

  • Kannonkosken, Karstulan, Kivijärven, Kyyjärven kunnat sekä Saarijärven kaupunki ovat järjestäneet yhdessä alueensa
  • asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut 1.1.2009 alkaen. Sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä vastaa kuntien
  • yhteisesti omistama SoTe kuntayhtymä.
  • Palvelut tuottaa koko alueen väestölle kuntayhtymän omistama Perusturvaliikelaitos Saarikka. Väestöpohja Saarikan
  • alueella on noin 19.600 asukasta.
  • Perusturvaliikelaitos Saarikan palvelut on ajettu kolmeen palvelualueeseen:
  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen palvelukokonaisuuteen on koottu hyvinvointia ja terveyttä tukevia palveluja,
  • kuten neuvola- ja kouluterveydenhuollon sekä perhe- ja sosiaalityön palveluja.
  • Arjen tuen palvelukokonaisuuden tehtävänä on tuottaa palveluja vammaisen, sairaan tai ikääntyneen henkilön tai perheen
  • päivittäisen pärjäämisen tueksi.
  • Terveyden- ja sairaanhoidon palvelukokonaisuuteen on koottu perusterveydenhuoltoon liittyviä palveluja.

  • Liikelaitoksen johtaja Mikael Palola
  • puh: 044 459 8561

  • Talous- ja hallintojohtaja Aino Rajapolvi
  • puh: 044 711 4516

  • Henkilöstöjohtaja Riitta Hallberg
  • puh: 044 459 8946

  • Sosiaaliasiamies Eija Hiekka
  • : Keski-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus Matarankatu 4
  • 40100
  • JYVÄSKYLÄ
  • puh: 044 265 1080
  • www: www.koskeverkko.fi
  • puhelinaika ma-to 9-11
  • sähköposti: sosiaaliasiamies@koske.fi

  • Potilasasiamies Anneli Aho, Tavoitettavissa ma-pe 8-13
  • puh: 050 459 8883
  • sähköposti: anneli.aho@saarikka.fi

  • Terveystarkastajat ja eläinlääkärit, Terveystarkastajien yleinen sähköposti ymparistoterveys@viitasaari.fi
  • sähköposti: etunimi.sukunimi@viitasaari.fi