Taipalsaaren seurakunta

 • 040 519 8630

 • Savilahdentie 18 C, 54920 TAIPALSAARI

  • fax: 05 414 2854
  • Taipalsaaren seurakunta, 0163324-8
  • sähköposti: virasto.taipalsaari@evl.fi
  • Kirkkoherra Risto Koskimäki 0400 397 499
  • Taipalsaaren seurakunta sijaitsee Etelä-Karjalassa. Nimensä
  • mukaisesti Taipalsaari on saaristoseurakunta.
  • Taipalsaaren seurakunnan järjestämiin tilaisuuksiin ovat kaikki
  • tervetulleita.
  • Kotisivujen kautta löydät tietoa tilaisuuksista, työaloista ja
  • työntekijöistä.