Technopolis Tampere Hermia 10

  • 046 712 0170

  • Hermiankatu 3, 33720 TAMPERE

    • Technopolis Oyj, 0487422-3
    • sähköposti: tampere@technopolis.fi