Asianajotoimisto Tempo

 • 03 3123 5100

 • Hämeenkatu 15 B, 33100 TAMPERE

  • Asianajotoimisto Tempo Oy, 2328817-4
  • fax: 03 3123 5121
  • sähköposti: toimisto@tempolaw.fi

  • Tamperelainen Asianajotoimisto Tempo Oy palvelee niin yhtiöitä ja yhteisöjä kuin yksityisiäkin henkilöitä. Tärkeitä
  • osaamisalueitamme ovat pk-yritykset, asunto- ja kiinteistöosakeyhtiöt ja rakentaminen. Meitä lähellä olevia toimialoja
  • ovat sopimusoikeus, konkurssit, yrityssaneeraukset ja työoikeus. Toimeksiantomme kattavat myös perinteiset perhe-,
  • jäämistö- ja rikosoikeuden. Toimistomme on The European Network -jäsen.