Majaoja-säätiö

 • 0400 734 134

 • PL 249, 33101 TAMPERE

  • Majaoja-säätiö sr, 1670233-0
  • sähköposti: ritva.tiainen@majaoja-saatio.fi

  • Majaoja-säätiö on vuonna 2000 perustettu yksityinen säätiö, jonka tarkoituksena on tukea suomalaista kulttuurielämää
  • sen kaikissa ilmenemismuodoissa. Säätiö toteuttaa tarkoitustaan jakamalla vuosittain apurahoja erilaisiin
  • kulttuurikohteisiin. Lisäksi säätiö järjestää esimerkiksi kirjoitus- ja sävellyskilpailuja sekä jakaa lahjoituksia
  • apurahakierrosten ulkopuolella.

  • Ritva Tiainen, säätiön asiamies
  • puh: 0400 734 134