Suomen Punainen Risti Tampereen Osasto

  • 050 475 1888

  • Otavalankatu 12, 33100 TAMPERE

    • ma-to 9-15, Suomen Punainen Risti Tampereen osasto, 0282758-9
    • sähköposti: tampere.osasto@redcross.fi

    • Punainen Risti auttaa ihmisiä katastrofien ja onnettomuuksien sattuessa ja kouluttaa heitä varautumaan niihin. Järjestö
    • kannustaa ihmisiä hoitamaan terveyttään ja pitämään huolta toisistaan.