Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Tampereen valtatien kampus

 • 03 236 1111

 • Tampereen valtatie 15, 33100 TAMPERE

  • Ma-pe 8-16, Tampereen Aikuiskoulutussäätiö sr, 0155651-0
  • sähköposti: info@takk.fi

  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK on monialainen ammatillinen kouluttaja ja työelämän kehittäjä. Vuosittain TAKKissa
  • opiskelee yli 12 000 aikuista ja henkilöstöä on n. 220.
  • Tarjolla on ammatillisia perustutkintoja, ammatti- ja erikoisammattitutkintoja sekä ammatillista lisä- ja
  • täydennyskoulutusta yli 20 ammattialalta.
  • Koulutuksia, toimintaa ja oppimisympäristöjä kehitetään tiiviissä yhteistyössä työelämän ja yritysten kanssa.
  • Yrityksille ja organisaatioille on tarjolla joustavat ja yksilölliset henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan
  • kehittämisen palvelut.
  • TAKKin Yrityspalvelut tukee yrityksiä mm. erilaisissa muutostilanteissa, rekrytointitarpeissa ja rahoitusvaihtoehtojen
  • selvittelyssä.

  • Tampereen Aikuiskoulutuskeskus TAKK, Nirvan kampus
  • Kurssikeskuksenkatu 11
  • 33820
  • TAMPERE

  • Postiosoite: Tampereen Aikuiskoulutuskeskus, PL 15 33821 Tampere

  • Opintoneuvonta
  • puh: 044 790 6400
  • sähköposti: aikuisopintoneuvonta@takk.fi