Tenergia Oy

 • 0400 642 208

 • Keskustie 81, 95300 TERVOLA

  • Toimisto avoinna Ma-Pe 8-15., Tenergia Oy, 1868785-9
  • sähköposti: anne.alatalo@tenergia.fi

  • Tenergia Oy on perustettu vuonna 1938. Yhtiö harjoittaa verkko-liiketoimintaa Tervolan kunnan alueella ja asiakkaita on
  • noin 2600. Sähkömarkkinalain edellyttämänä toimitusvelvollisena sähkönmyyjänä toimii Oomi Oy, jonka osakkeista Tenergia
  • Oy omistaa 0,9 %.

  • Vuoden 2020 huhtikuusta lähtien Tenergia Oy on ollut osakkaana Oomi energia Oy:ssä, joka vastaa osakasyhtiöidensä
  • sähkön myyntiliiketoiminnasta.

  • Vikapäivystys 24/7
  • puh: 0400 394 251

  • Asennustyöt Kai Manninen
  • puh: 040 151 9810