Tervolan Vesi Oy

 • 040 124 2411

 • Keskustie 81, 95300 TERVOLA

  • Ma-pe 9-15. Vikapäivystys viikonloppuisin., Tervolan Vesi Oy, 2246015-5
  • sähköposti: eetu.pulkkinen@tervola.fi

  • Tervolan Vesi Oy on Tervolan kunnan omistama osakeyhtiö. Vesihuoltolaitos on aloittanut toimintansa vuonna 1966 ja se
  • on hyväksytty kunnan yleiseksi vesi- ja viemärilaitokseksi vuonna 1980. Osakeyhtiöksi se on muutettu 1.1.2009. Tervolan
  • Vesi Oy:n rakennettu verkosto kattaa pienten vesiosuuskuntien toiminta-alueita lukuunottamatta lähes koko kunnan
  • alueen. Viemärilaitoksen toiminta-alueeseen kuuluu kirkonkylän, Hastinrinteen ja Kiviahon rakennuskaava-alueet.

  • Vikailmoitukset arkipäivisin
  • puh: 0400 391 510

  • Vikailmoitukset viikonloppuisin
  • puh: 0400 296 421