Keskitien säätiö sr

 • 050 527 1875

 • Takamaantie 14, 20720 TURKU

  • Keskitien säätiö sr, 0116612-5
  • sähköposti: asiamies@keskitie.fi

  • Keskitien Tukisäätiö on perustettu vuonna 1964. Säätiön tarkoituksena on edistää maaseudun ja asutuskeskusten
  • väestöryhmien ymmärtämystä ja sovinnollista yhteistyötä. Tämän tavoitteen toteutuminen edistää kansalaissopua koko
  • yhteiskunnassamme. 2010-luvun väestöryhmien epäsovun aiheet ovat erilaisia kuin 1960-luvun kipupisteet. Elinkeinojen
  • intressiriitojen tilalle on tullut asuinympäristön viihtyvyyden tai palvelujen saannin eriarvoistuminen.

  • Hannu Kallio
  • puh: 050 527 1875