Ky Lakiasiantoimisto Vuorijoki Juridisk Byrå Kb

 • 044 087 0054

 • Linnankatu 61, 20100 TURKU

  • Ky Lakiasiantoimisto Vuorijoki Juridisk Byrå Kb, 2478154-2
  • Ma-Pe 08.30-16.00
  • sähköposti: tsto@vuorijoki.net

  • Lakiasiaintoimisto Vuorijoki Ky.
  • Hoidamme rehellisesti ja tunnollisesti meille uskotut tehtävät
  • Toimintamme painottuu ensisijaisesti yritysten ja yrittäjien lakiasioihin. Ominta alaamme ovat:
  • - Yritysjuridiikka
  • - Julkiset hankinnat
  • - Sopimusoikeus
  • - Vahingonkorvausoikeus
  • - Vero-oikeus
  • - Immateriaalioikeus
  • - Työoikeus

  • Juridisk Byrå Vuorijoki Kb
  • De uppdrag som anförtrotts oss fullgörs redbart och samvetsgrant.
  • Vi är yrkeskunniga och vi utvecklar vårt arbete och vår kompetens systematiskt.
  • Tyngdpunkten i vår verksamhet ligger i första hand på företag och företagares juridiska ärenden. Avtals-, bolags-,
  • skatte- och immaterialrätt samt arbetsrätt är våra specialområden.

  • Kontakta oss om mer information!