Turun biokaasulaitos

 • 020 4471

 • Pitkäsaarenkuja 7, 20380 TURKU

  • Gasum Oy, 0969819-3
  • sähköposti: asiakaspalvelu@gasum.fi

  • Energiayhtiö Gasum on pohjoismainen kaasualan ja energiamarkkinoiden asiantuntija, joka kumppaniensa kanssa rakentaa
  • siltaa kohti hiilineutraalia yhteiskuntaa maalla ja merellä. Yhtiö tuo Suomeen maakaasua ja edistää kiertotaloutta
  • käsittelemällä jätteitä sekä tuottamalla biokaasua ja kierrätysravinteita Suomessa ja Ruotsissa. Yhtiö tarjoaa energiaa
  • sähkön ja lämmöntuotantoon, teollisuudelle sekä maa- ja meriliikenteelle. Gasum on Pohjoismaiden johtava biokaasun
  • tarjoaja. Yhtiöllä on kaasutankkausasemaverkosto, joka palvelee myös raskasta kalustoa. Gasum on myös nesteytetyn
  • maakaasun (LNG) Poh-joismaiden markkinoiden johtava toimija. Yhtiö jatkaa LNG:n aseman ja infrastruktuurin
  • vahvistamista ja toimittaa LNG:tä merenkulun, teollisuuden ja raskaan liikenteen tarpeeseen Suomessa, Ruotsissa ja
  • Norjassa. Gasum tarjoaa energiamarkkinoiden kattavimmat asiantuntijapalvelut ja ratkaisut.


  • Gasumin asiakaspalvelu, Avoinna arkisin klo 8-17 kuluttaja- ja yritysasiakkaille
  • puh: 0800 122 722
  • sähköposti: asiakaspalvelu@gasum.fi

  • Hälytykset ja jakeluhäiriöt 24h:
  • puh: 05 375 1555

  • Hälytykset ja jakeluhäiriöt, pääkaupunkiseutu:
  • puh: 020 447 8580

  • Maakäytön valvonta kaasuputken alueella
  • www: https://www.gasum.com/Yrityksille/palvelut-ja-luvat/luvat-maankayttoon/
  • puh: 020 447 8713

  • Biohajoavien jätteiden käsittelypalvelut
  • www: https://www.gasum.com/Yrityksille/muut-palvelumme/biohajoavien-jatteiden-kasittely/

  • Lannoitemyynti viljelijöille
  • www: https://www.gasum.com/Yrityksille/muut-palvelumme/lannoitteet/