Roadscanners Oy, Vantaa

 • 020 781 5660

 • Myrttitie 3, 01300 VANTAA

  • Roadscanners Oy, 2515993-1
  • sähköposti: info@roadscanners.com

  • Roadscanners on globaali toimija liikenneinfran hallintaan ja ylläpitoon liittyvässä konsultoinnissa, ohjelmistoalalla
  • sekä tutkimus- ja mittauslaitemyynnissä. Keskitymme rakenteellisen ja toiminnallisen kunnon monitorointiin sekä
  • analysointiin teillä, kaduilla, silloilla ja lentokentillä.

  • Erikoisosaamistamme on rakenteita rikkomattomien menetelmien hyödyntäminen. Kyseisiä mittausmenetelmiä ovat mm.
  • maatutkaus (GPR), laserkeilaus, videointi, kiihtyvyysanturit sekä lämpökamerat. Erityisesti maatutka-aineiston
  • syvällisessä käsittelyssä ja analysoinnissa olemme maailman huippuosaajia.

  • Roadscannersin näkemyksen mukaan ennakoivan kunnossapidon toimenpiteet, joilla reagoidaan jo ennen silmälle näkyviä
  • vaurioita, ovat merkittävässä roolissa liikenneinfran kunnon hallinnassa. Ongelmat ja niiden aiheuttajat havaitaan jo
  • hyvin varhaisessa vaiheessa ja korjaukset voidaan tehdä kustannustehokkaasti korjaamalla vaurioiden aiheuttaja - ei
  • vain pelkkää vauriota.