Pähkinähoito Oy

 • 0600 550 745

 • Koivuvaarankuja 2, 01640 VANTAA

  • Olemme avoinna maanantaina kello: 8-17, ti-to 8-15.30 sekä pe 8-14. Kesällä poikkeavat aukioloajat., Pähkinähoito Oy, 0124256-2
  • sähköposti: asiakaspalvelu@pahkinahoito.fi

  • Pähkinähoito Oy tuottaa asuntoyhtiöille laadukkaat perus-palvelut sekä kiinteistönhoidon että isännöinnin osalta. Tässä
  • on apuna yhtiön laaja osaava yhteistyöverkosto. Peruspalvelujen lisäksi yhtiö kehittää uusia palveluja helpottamaan
  • asukkaiden arkea ja ongelmien ratkaisua: näin varmistetaan palvelun laatu. Yhtiössä toimitaan tiimityössä henkilöstön
  • ja yhteistyökumppanien tietoja yhdistellen. Palvelujen turvaamiseksi Pähkinähoito Oy kehittää henkilöstön
  • ammatti­taitoa ja huolehtii yhtiön toiminnan kannattavuudesta, jotta yhtiöllä on mahdollisuus tarvittaessa nopeisiinkin
  • investointeihin.

  • PSG Turva Oy, Päivystys
  • puh: 010 235 7801