Yrkeshögskolan Novia

 • 06 328 5000

 • Wolffskavägen 33, 65200 VASA

  • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, 2059910-2
  • sähköposti: studerandeservice@novia.fi

  • Vi ger dig en högklassig utbildning! Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull i Svenskfinland mer
  • verksamhet I Vasa, Åbo Raseborg och Jakobstad. Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning för våra
  • 4500 examensstuderande. Vi bedriver forskning som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörda för arbetslivet behov och
  • lägger grunden för en hållbar samhällsutveckling.