Yrkeshögskolan Novia

 • 06 328 5000

 • Wolffskavägen 33, 65200 VASA

  • Ab Yrkeshögskolan vid Åbo Akademi, 2059910-2

  • Vi ger dig en högklassig utbildning!
  • Novia är verksam inom flera branscher, betydelsefull I Svenskfinland mer verksamhet I Vasa, Åbo Raseborg och Jakobstad.
  • Vi erbjuder högklassig arbetslivsförankrad högskoleutbildning för våran 4000 examensstuderande. Vi bedriver forskning
  • som är relevant för omvärlden. Vi är lyhörha för arbetslivet behov och lägger grunden för en hållbar
  • samhällsutveckling.