Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt

 • 020 701 2753

 • Nedre torget 1 A, 65100 VASA

  • Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 0219394-2
  • sähköposti: fornamn.efternamn@rodakorset.fi

  • Österbottens svenska distrikts verksamhetsområden omfattar: första hjälpen- och hälsovårdsverksamhet,
  • mångkulturverksamhet, social- och ungdomsverksamhet och beredskapsverksamhet.


  • Verksamhetsledare Ricky Berglund
  • puh: 0505177245

  • Organisationssekreterare Anna Stenman
  • puh: 0505662642

  • Ekonomisekreterare Greta Paajanen
  • puh: 0400240705

  • Beredskapschef Rolf Sund
  • puh: 0400263448

  • Samordnare för barn- och ungdomsverksamhet Malin Sunabacka
  • puh: 0408242225

  • Samordnare för samhällsverksamhet Lotta Böling
  • puh: 0401489110

  • Mångkulturutvecklare Nina Stubb
  • puh: 0405595286

  • Punainen Risti Ensiapu Oy FHJ-utbildare Isabella Olli
  • puh: 0503451561