Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt

 • 020 701 2753

 • Nedre torget 1 A, 65100 VASA

  • Finlands Röda Kors Österbottens svenska distrikt, 0219394-2
  • sähköposti: fornamn.efternamn@rodakorset.fi

  • Österbottens svenska distrikts verksamhetsområden omfattar: första hjälpen- och hälsovårdsverksamhet,
  • mångkulturverksamhet, social- och ungdomsverksamhet och beredskapsverksamhet.


  • Verksamhetsledare Ricky Berglund
  • puh: 050 517 7245

  • Organisationssekreterare Anna Stenman
  • puh: 050 566 2642

  • Ekonomisekreterare Greta Paajanen
  • puh: 0400 240 705

  • Beredskapschef Rolf Sund
  • puh: 0400 263 448

  • Samordnare för barn- och ungdomsverksamhet Malin Sunabacka
  • puh: 040 824 2225

  • Samordnare för samhällsverksamhet Lotta Böling
  • puh: 040 148 9110

  • Mångkulturutvecklare Nina Stubb
  • puh: 040 559 5286

  • Punainen Risti Ensiapu Oy FHJ-utbildare Isabella Olli
  • puh: 050 345 1561