Bäck & Vilén Företagstjänst Ab

 • 06 320 9550

 • Hovrättsesplanaden 23 / Hovioikeudenpuistikko 23, 65100 VASA / VAASA

  • Avoinna arkisin / Öppet vardagar 8.00 - 16.00, Bäck & Vilén Företagstjänst Ab, 2789866-6
  • sähköposti: info@back-vilen.fi

  • Bäck & Vilén Företagjänst Ab on Vaasassa toimiva tilitoimisto, joka on perustettu 1989. Olemme nk. täyden palvelun
  • talo, joten tarjoamme yrityksille kaikki kirjanpitoon ja hallintoon liittyvät palvelut. Laatu ja osaaminen ovat työmme
  • kulmakivi. Pyrimme aktiivisesti ja pitkävaikutteisesti avustamaan asiakkaitamme luomaan yrityksistään kannattavia ja
  • hyvinvoivia.
  • Bäck & Vilén företagstjänst Ab är en bokföringsbyrå i Vasa. Byrån har grundats 1989. Vi är en sk fullservice byrå som
  • erbjuder de flesta redovisnings- och administrativa tjänster ett företag behöver. Kvalitet och kompetens är hörnstenar
  • i vårt arbete. Vi strävar efter att aktivt och långsiktigt bistå våra kunder att bygga upp lönsamma och välmående
  • företag.